Archive for the ‘Baza wiedzy’ Category.

fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory

Otwórz konsolę i wpisz:

sudo apt-get install gcc-multilib
sudo apt-get install g++-multilib

Instalacja OpenGL Linux Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo apt-get install build-essential libgl1-mesa-dev

Instalacja Apache Ant Linux Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo apt-get install ant

Następnie dla sprawdzenia poprawności instalacji, wpisujemy:

ant -version

Jeśli wszystko jest w porządku, to otrzymamy odpowiedź:

Apache Ant(TM) version 1.9.4 compiled on January 27 2015

Uwaga ! Apache Ant potrzebuje zainstalowania Java Oracle JDK 7.

Instalacja Adobe Flash Player na Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę i wpisz komendę jak poniżej celem aktualizacji repozytorium:

sudo apt-get update

Aby zainstalować sam Adobe Flash Player wpisz w konsoli:

sudo apt-get install flashplugin-installer

Jeśli chcesz zainstalować Adobe Flash Player oraz wszystkie potrzebne biblioteki do odtwarzania dźwięku oraz video, to wpisz komendę:

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

VirtualBox – Montowanie shared folders w Linux Kubuntu 15.04

Aby katalog z systemu Windows ( np. c:\!\Bufor ) był widoczny w systemie Linux Kubuntu 15.04 z prawami odczytu / zapisu, to należy:

  • Uruchomić aplikację Oracle VM VirtualBox Manager
  • Wejść do ustawień maszyny wirtualnej ( kliknąć w żółtą zębatkę )

VirtualBox Continue reading ‘VirtualBox – Montowanie shared folders w Linux Kubuntu 15.04’ »

Qt5 Android – konfiguracja, emulator

Dziś zajmiemy się instalacją Qt5 w wersji na Androida dla systemu operacyjnego Windows. By poprawnie skonfigurować QtCreator, będziemy potrzebować kilka dodatkowych elementów. Wpierw należy pobrać:

Continue reading ‘Qt5 Android – konfiguracja, emulator’ »

Instalacja Android Studio

Otwórz konsolę a następnie wpisz:

sudo add-apt-repository ppa:paolorotolo/android-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-studio

Następnie wyszukaj zainstalowany Android Studio wpisując: studio w „Program uruchamiający”. Aplikację możesz dodać do desktopu lub do panelu

Instalacja Oracle Java 7, 8 lub następna

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java7-installer
lub
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Błąd linkera: usr/bin/ld: cannot find -lGL

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wpisz:

sudo apt-get install libgl1-mesa-dev

GCC (GNU Compiler Collection) – Jak zainstalować

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wpisz komendę:

sudo apt-get install libtool