Instalacja OpenGL Linux Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo apt-get install build-essential libgl1-mesa-dev

Leave a Reply