Archive for the ‘Qt4’ Category.

Biblioteka Qt w wersji 4.7.4 – przewodnik

Pojawiła się biblioteka Qt w wersji 4.7.4. Postaram się krok po kroku pokazać jak zainstalować i skonfigurować tę bibliotekę, która wymaga MinGW oraz dodatkowo QtCreator. Niestety po standardowej instalacji, QtCreator nie skompiluje projektu. W artykule można zapoznać się z instalacją oraz konfiguracją biblioteki Qt. By zainstalować bibliotekę Qt, należy: Continue reading ‘Biblioteka Qt w wersji 4.7.4 – przewodnik’ »

Biblioteka Qt w wersji 4.7.0

Ostatnia wersja biblioteki Qt, która po kompilacji statycznej nie sypała błędami podczas linkowania projektu w Qt – to 4.6.2. Słusznie ktoś zauważył, iż biblioteki Qt począwszy od wersji 4.6.3 nie umożliwiały poprawnej kompilacji projektu. W wersji 4.7.0 poprawiono błąd. Skompilowałem bibliotekę Qt w wersji 4.7.0 a następnie skompilowałem przykładowy projekt w Qt Creator 2.0.1. Proces kompilacji a następnie linkowania przebiegł pomyślnie.

Dodatkowo uzupełniłem opis linkowania statycznego biblioteki Qt o zastąpienie przełącznika -exceptions w -no-exceptions. U mnie nigdy błąd nie wystąpił. Były jednak głosy, iż na niektórych komputerach jest problem bez tego przełącznika. Objawiało się to tym, iż po uruchomieniu aplikacji stale był potrzebny plik mingw10.dll. Działo się tak, gdyż bez przełącznika -no-excetions kompilator wykładał się i biblioteka Qt była skompilowana statycznie tylko fragmentarycznie. Dla porządku zmodyfikowałem przełączniki. Z poprawionym opisem linkowania statycznego, można zapoznać się klikając w linka Linkowanie statyczne – Qt SDK dla Windows

Dołączanie bibliotek Qt do Qt Creator

Qt Creator sczytuje ścieżki do zainstalowanych bibliotek Qt w dwojaki sposób: Continue reading ‘Dołączanie bibliotek Qt do Qt Creator’ »

Linkowanie statyczne – Qt SDK dla Windows

Jak już pisałem wcześniej, moim celem jest uzyskać aplikację, która składa się z jednego pliku wykonywalnego. Ten plik wykonywalny nie może zawierać żadnych odwołań ( zależności ) do innych bibliotek ( plików o rozszerzeniu dll ). By uzyskać taki efekt, należy z linkować statycznie z aplikacją bibliotekę Qt4 oraz MinGW ( plik mingwm10.dll ). Poniżej podaję co należy zrobić, by uzyskać jeden plik wykonywalny bez żadnych zależności od innych bibliotek. Continue reading ‘Linkowanie statyczne – Qt SDK dla Windows’ »

Konfiguracja Qt4

Poprawna konfiguracja biblioteki Qt4 wymaga wykonania kilku wpisów do zmiennych środowiskowych. Continue reading ‘Konfiguracja Qt4’ »

Qt – wprowadzenie

Biblioteka Qt jest jest doskonałym narzędziem do pisania aplikacji w języku C++. Cechą tej biblioteki jest niezależność od systemu operacyjnego oraz to, iż posiada interface graficzny do tworzenia wszelkiego rodzaju okienek. Mówiąc w skrócie: piszesz kod programu w C++, który działa pod Windows, Linux i Mac. Continue reading ‘Qt – wprowadzenie’ »