Posts tagged ‘GNU’

GCC (GNU Compiler Collection) – Jak zainstalować

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wpisz komendę:

sudo apt-get install libtool