Plantator – moduł dla ARGOX PT-20

Aplikacja PLANTATOR składa się z dwóch niezależnych modułów. Pierwszy z nich jest instalowany na kolektor danych ARGOX PT-20 i za pomocą niego można gromadzić danych w terenie.  Drugi moduł to jest aplikacja dla systemu operacyjnego Windows do obróbki i prezentacji danych. Poniżej przedstawiono widok kolektora danych (czytnik kodow paskowych) ARGOX PT-20 z menu głównym aplikacji.

Plantator w całej okazałości

Idea systemu PLANTATOR na kolektor danych

Aplikacja PLANTATOR została zaprojektowany w celu automatyzacji oraz usprawnienia pracy punktów zbiorczych urobku w tym przypadku jagód, owoców, warzyw itp. Wyobraźmy sobie, iż mamy jeden punkt zbiorczy np. skrzynek z malinami oraz dziesięciu pracowników zbierających maliny do koszyków a następnie przynoszących je w miejsce odbiorcze. Przed rozpoczęciem pracy, każdy z pracowników otrzymuje identyfikator w postaci unikalnego kodu paskowego, który identyfikuje go w sposób jednoznaczny. Każda wydana pusta skrzynka zostaje również zaopatrzona w unikalny kod paskowy celem jej identyfikacji. Pracownicy rozpoczynają pracę. Jeśli pracownik zapełni koszyk wówczas przychodzi do punktu zbiorczego, w którym inny pracownik dokonuje odczytu kilku kodów paskowych:

  • pracownika
  • skrzynki
  • opcjonalnie inne dane – np. informacje o polu, odmianie owocu, cenie za kilogram

Po zważeniu skrzynki z owocami wpisuje wynik. Wszystkie te dane są rejestrowane w postaci unikalnego rekordu oznaczonego data i godziną.

Pracownik punktu zbiorczego przyjmuje skrzynkę i wydaje nową z innym kodem paskowym. Zbieracz wraca do zbierania owoców i cykl się powtarza. Skrzynki z urobkiem transportowane są do magazynu. Na koniec każdego dnia pracy administrator aplikacji PLANTATOR powinien skopiować pliki z danymi z poszczególnych kolektorów danych na komputer klasy PC i zaktualizować kolektor pracujący w magazynie. Wtedy pracownik magazynu dysponując danymi zbiorczymi, korzystając z opcji „Zestawienia” może dokonać kontroli wyrywkowej dotyczącej wagi skrzynek jak i jakości zebranych owoców. W przypadku stwierdzenia niedoboru wagi lub złej jakości urobku, skanując kod kreskowy skrzynki można uzyskać informacje kto ważył skrzynkę oraz który pracownik zbierał owoce.

Aplikacja pracująca na kolektorze danych codziennie tworzy nowy plik z danymi, wiec nie ma możliwości nałożenia danych a tym samym utraty ich. Dane z kolektorów danych można wczytać do aplikacji służącej do ich obróbki (opis wkrótce).

Korzyści ze stosowania aplikacji Plantator na kolektorze danych

Poniżej przedstawiamy korzyści jakie może odnieść użytkownik innowacyjnej aplikacji PLANTATOR na kolektor danych:

  • zwiększenie wydajności punktu zbiorczego urobku przez zastosowanie identyfikatorów na zasadzie kodów kreskowych
  • zmniejszenie liczby pracowników w punkcie zbiorczym urobku, dzięki zwiększeniu wydajności pracy
  • jednoznaczna identyfikacja skrzynek, zbieraczy oraz pracowników punktu zbiorczego
  • ułatwienie kontroli jakości urobku
  • umożliwienie późniejszej obróbki danych typu: zarobki, stan magazynowy, zamówienia

Licencja

Ponieważ podchodzimy do klienta w sposób bardzo przyjazny i elastyczny udzielamy licencji, zgodnie z którą opłatę za aplikację PLANTATOR pobieramy jednorazowo udzielając wieczystego prawa użytkowania. Licencja zezwala na instalację modułu na pięciu kolektorach danych ARGOX PT-20, przy czym system sprzedawany jest z jednym takim urządzeniem. Jeżeli klient zleca zakup aplikacji PLANTATOR z większą liczbą kolektorów danych, wówczas do ceny zakupu dolicza się cenę dodatkowych urządzeń. Za dodatkową opłatą można nabyć prawa do instalacji na większej ilości kolektorów lub zamówić dodatkowe opcje lub dostosowanie moduł do innego kolektora danych. Ponadto wszelkie aktualizacje jakie będą się pojawiać w późniejszym czasie również będą dostępne za dodatkową opłatą. Udostępnianie aplikacji osobom trzecim, jest niezgodne z licencją.

Instalacja na kolektorze danych

Klient decydujący się na zakup aplikacji PLANTATOR z kolektorem danych ARGOX PT-20 nie musi zajmować się instalacją modułu, gdyż otrzymuje kolektor gotowy do pracy. Moduł zostanie zainstalowany przez producenta oprogramowania firmę BEXLAB. Aplikacja załaduje się automatycznie po wciśnięciu przycisku włączenia kolektora danych.

Jeśli klient zdecyduje się na zakup samej aplikacji na kolektor danych bez urządzenia ARGOX PT-20, wówczas powinien samodzielnie zainstalować moduł na kolektorze danych zgodnie z instrukcją:

Plantator – instalacja

Instrukcja obsługi aplikacji na kolektor danych

Pełną instrukcję użytkowania aplikacji na kolektor zamieszczono poniżej

Plantator – instrukcja

Pobieranie symulatora aplikacji na kolektor danych

W celu zapoznania się z wszystkimi możliwościami modułu aplikacji PLANTATOR przeznaczonego na kolektor danych ARGOX PT-20, można pobrać symulator działający pod systemem Windows. Wystarczy rozpakować archiwum Plantator.zip i uruchomić plik o nazwie SimPT20.exe.

Zakupy

Celem zakupu modułu na kolektor danych ARGOX PT-20 aplikacji PLANTATOR prosimy o kontakt:

email : bexlab@bexlab.pl
tel. kom.: 512-019-590

Leave a Reply