Posts tagged ‘Python’

Konfiguracja Eclipse’a do pracy z Python’em

Konfiguracja Eclipse do pracy z Python nie jest trudna, ale postaram się opisać wszystko po kolei. Zaznaczę, iż skonfiguruję Eclipse do późniejszej współpracy z Django. Wystarczy pobrać dwa pliki: Continue reading ‘Konfiguracja Eclipse’a do pracy z Python’em’ »