Posts tagged ‘Visual Studio’

Qt – wprowadzenie

Biblioteka Qt jest jest doskonałym narzędziem do pisania aplikacji w języku C++. Cechą tej biblioteki jest niezależność od systemu operacyjnego oraz to, iż posiada interface graficzny do tworzenia wszelkiego rodzaju okienek. Mówiąc w skrócie: piszesz kod programu w C++, który działa pod Windows, Linux i Mac. Continue reading ‘Qt – wprowadzenie’ »

Wstęp

Do tej pory wykorzystywałem jako narzędzie do pisania programów w C/C++ środowiska firmy Microsoft Visual Studio, począwszy od wersji 2.0 a skończywszy na najnowszej wersji 2010. Cóż Visual Studio ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Jeśli chodzi o mnie to zaliczam się zdecydowanie do zwolenników tego środowiska. Visual Studio jest kombajnem o ogromnych możliwościach, znakomity kompilator C/C++, jednak ta wymagana instalacja pakietów redystrybucyjnych Continue reading ‘Wstęp’ »