Biblioteka Qt w wersji 4.7.4 – przewodnik

Pojawiła się biblioteka Qt w wersji 4.7.4. Postaram się krok po kroku pokazać jak zainstalować i skonfigurować tę bibliotekę, która wymaga MinGW oraz dodatkowo QtCreator. Niestety po standardowej instalacji, QtCreator nie skompiluje projektu. W artykule można zapoznać się z instalacją oraz konfiguracją biblioteki Qt. By zainstalować bibliotekę Qt, należy:

 1. Utworzyć katalog na bibliotekę Qt: c:\Qt
 2. Pobrać MinGW w wersji 4.4.0 z lokalizacji: MinGW 4.4.0
  Rozpakować plik MinGW-gcc440_1.zip w katalogu instalcyjnym biblioteki Qt, czyli c:\Qt\mingw
 3. Pobrać bibliotekę Qt z lokalizacji: Qt libraries 4.7.4 for Windows (minGW 4.4, 328 MB)
 4. Uruchomić instalator biblioteki Qt, czyli plik qt-win-opensource-4.7.4-mingw.exe
 5. Pojawi się okienko dekompresji a następnie instalatora jak poniżej:
  Dekompresja instalatora
  Okno powitalne instalatora

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z informacją o wersji open source.
  Informacja o open source

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z postanowieniami licencyjnymi. Zapoznaj się z licencją i jeśli zgadzasz się z z tymi postanowieniami, wówczas zaznacz akceptację jak w poniższym okienku
  Postanowienia licencyjne

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z wyborem komponentów do instalacji. Nic nie zmieniaj. Pozwól instalatorowi zainstalować kmponenty domyślne.
  Wybór komponentów

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z wyborem ścieżki instalacyjnej. Jako katalog instalacyjny ustaw C:\Qt\4.7.4
  Wybór katalogu instalacyjnego

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z wyborem lokalizacji w Menu Start systemu Windows.
  Wybór lokalizacji w Menu Start

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko w którym należy wskazać lokalizację MinGW. W naszej instalacji katalogiem instalacyjnym jest c:\Qt\MinGW. Poniżej przedstawiono okienko z poprawnie ustawioną ścieżką do MinGW.
  Katalog instalacyjny MinGW

  Wciśnij przycisk „Install” by rozpocząć proces instalacji plików biblioteki Qt
  Instalacja plików biblioteki Qt

  Jeśli instalacja zakończyła się powodzeniem, wówczas pojawi się okienko jak poniżej
  Poprawne zakończenie instalacji plików biblioteki Qt

  Jeśli nie chcesz przejść do przykładów aplikacji napisanych przy użyciu biblioteki Qt oraz przeglądać dokumentacji, wówczas odznacz opcje wyboru
  Wybór przeglądania przykładów oraz dokumentacji biblioteki Qt

  Wciśnij przycisk „Finish”, by zakończyć process instalacji biblioteki Qt.

  Teraz należy zająć się instalacją QtCreator’a. W tym celu należy:

 6. Pobrać QtCreator z lokalizacji: Qt Creator 2.3.0 for Windows (54 MB)
 7. Uruchomić instalator aplikacji QtCreator, czyli plik qt-creator-win-opensource-2.3.0.exe.
 8. Pojawi się okienko dekompresji a następnie instalatora jak poniżej:
  Dekompresja instalatora
  Ekran powitalny

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z postanowieniami licencyjnymi. Zapoznaj się z licencją i jeśli zgadzasz się z z tymi postanowieniami, wówczas zaznacz akceptację jak w poniższym okienku
  Postanowienia licencyjne

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z informacjami na temat integracji debuggera.
  Integracja debuggera

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z wyborem komponentów do instalacji. Odznacz MinGW, gdyż ten komponent został zainstalowany wcześniej. Pozwól instalatorowi zainstalować pozostałe komponenty domyślnie.
  Wybór komponentów

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko w którym należy wskazać lokalizację instalacji QtCreator. Można pozostawić lokalizację domyślną.
  Wybór katalogu instalacyjnego

  Wciśnij przycisk „Next”. Pojawi się okienko z wyborem lokalizacji w Menu Start systemu Windows.
  Wybór lokalizacji w Menu Start

  Wciśnij przycisk „Install” by rozpocząć proces instalacji aplikacji QtCreator
  Instalacja aplikacji QtCreator

  Jeśli instalacja zakończyła się powodzeniem, wówczas pojawi się okienko jak poniżej.
  Koniec instalacji

  Jeśli nie chcesz uruchomić zainstalowanej aplikacji QtCreator, wówczas odznacz pole wyboru.
  Wybór uruchomienia zainstalowanej aplikacji

 9. Dopisać do zmiennej środowiskowej PATH ścieżkę do katalogu z MinGW. Dla naszej instalacji będzie to: c:\Qt\MinGW\bin
 10. Skonfigurować QtCreator.
 11. W tym celu należy uruchomić zainstalowaną aplikację QtCreator i przejść do opcji. W tym celu należy rozwinąć menu Narzędzia->Opcje…->Qt4. Wpierw należy wskazać lokalizację biblioteki Qt. W tym celu należy wcisnąć przycisk „Dodaj” i w otwartym okienku wskazać plik qmake.exe zlokalizowany w katalogu instalacyjnym biblioteki Qt: c:\qt\4.7.4\bin\qmake.exe. W polu „Nazwa wersji” można wpisać np.: „Qt 4.7.4”. Następnie należy rozwinąć „Szczegóły” i wciskając aktywne przyciski „Zbuduj”, zbudować asystentów debuggera. Poniżej pokazano okienko opcji z poprawnie wypełnionymi wartościami.
  Konfiguracja opcji QtCreator

  Wciśnij przycisk „OK” by zatwierdzić zmiany.

3 komentarze

 1. Paulina pisze:

  Mam pytanie. Zrobiłam wszystko dokładnie tak jak w punktach ale przy ostatnim punkcie wyskakuje mi komunikat : „Żaden zestaw narzędzi nie może wygenerować kodu dla tej wersji qt. Zdefiniuj zestaw narzędzi”. Czy może chodzić o to , że nie mam zainstalowanego Windows SDK? Bardzo proszę o pomoc.

 2. Ryszard Matuszyk pisze:

  Myślę, iż nie chodzi o SDK a raczej o brak skonfigurowania innej zakładki QtCreatora. Najprawdopodobniej nie ustawiła Pani ścieżki do MinGW. Proszę sprawdzić ustawienia w zakładce jak na poniższym screenie.

  QtCreator - Zestaw narzędzi

 3. Paulina pisze:

  Po prostu przy dopisywaniu adresu do ścieżki pominęłam średnik, teraz wszystko działa 🙂 Dziękuję za wskazówki, bardzo przydatny artykuł.

Leave a Reply