Posts tagged ‘Kubuntu’

Instalacja Apache Ant Linux Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo apt-get install ant

Następnie dla sprawdzenia poprawności instalacji, wpisujemy:

ant -version

Jeśli wszystko jest w porządku, to otrzymamy odpowiedź:

Apache Ant(TM) version 1.9.4 compiled on January 27 2015

Uwaga ! Apache Ant potrzebuje zainstalowania Java Oracle JDK 7.

Instalacja Adobe Flash Player na Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę i wpisz komendę jak poniżej celem aktualizacji repozytorium:

sudo apt-get update

Aby zainstalować sam Adobe Flash Player wpisz w konsoli:

sudo apt-get install flashplugin-installer

Jeśli chcesz zainstalować Adobe Flash Player oraz wszystkie potrzebne biblioteki do odtwarzania dźwięku oraz video, to wpisz komendę:

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras