Instalacja Oracle Java 7, 8 lub następna

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java7-installer
lub
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Leave a Reply