Kompilacja biblioteki Boost C++

Aktualna wersja biblioteki Boost C++ to 1.43.0. Poniżej przedstawię skąd pobrać oraz jak skompilować tę bibliotekę. Oczywiście jak zwykle przedstawię wiedzę w pigułce bez zbędnych opisów nic nie wnoszących do tematu. Zainteresowanych odsyłam na stronę producenta biblioteki Boost C++ Boost. Poniżej przedstawiam konieczne kroki:

 • Pobierz aktualną bibliotekę Boost C++ w wersji 1.43.0 [download]
 • Pobierz aktualną aplikację służącą do konfiguracji oraz instalacji biblioteki Boost C++ Boost Jam w wersji 3.1.18 [download]
 • Wypakuj zawartość pobranego pliku boost-jam-3.1.18.zip do dowolnej lokalizacji na dysku HDD. Jeśli wypakowano zawartość archiwum do lokalizacji: d:\bjam, to wówczas do zmiennej środowiskowej PATH dodaj następujący wpis:
  d:\bjam
 • Wypakuj źródła boost_1_43_0.zip pobranej biblioteki Boost C++ do lokalizacji np: c:\boost_1_43_0
 • Uruchom command line systemu windows ( cmd ) w menu START i przejdź do katalogu c:\boost_1_43_0 wydając komendę
  cd c:\boost_1_43_0
 • Gdy jesteś w katalogu c:\boost_1_43_0, wpisz polecenie jak poniżej
  bjam –toolset=gcc threading=multi runtime-link=static link=static debug release install

  Wciśnij klawisz ENTER. Biblioteka Boost C++ znajdzie się standardowo w katalogu C:\Boost

 • Ustaw zmienną środowiskową BOOST_ROOT na wartość jak poniżej
  c:\Boost

Jeśli kompilacja biblioteki Boost C++ zakończyła się sukcesem, to pozostaje już tylko wpisać w pliku projektowym pro w Qt Creator odpowiednie wpisy. Przejdź do sekcji Dołączanie biblioteki Boost C++ do Qt Creator oraz Eclipse jeśli nie wiesz jak zmodyfikować plik projektowy pro, by biblioteka Boost C++ była widoczna w projekcie oraz by wpisując dyrektywę #include Qt Creator podpowiadał odpowiednie pliki nagłówkowe.

Leave a Reply