Plantator – zarządzanie danymi

Aplikacja będąca drugim modułem systemu Plantator przeznaczona jest do instalacji na komputerach wyposażonych w Windows i służy do obróbki oraz prezentacji danych zgromadzonych za pomocą kolektora danych ARGOX PT-20 wyposażonego w pierwszy moduł systemu Plantator. Oba moduły aplikacji mogą działać niezależnie, ale wspólnie znacznie ułatwiają pracę i ją przyspieszają usprawniając logistykę wewnętrzną.

Aplikacja ta pozwala na zarządzanie następującymi informacjami:

  • magazyn
  • kadry
  • finanse
  • kontrahenci

Magazyn

Plantator - magazyn
Część Magazyn służy do przechowywania i zarządzania danymi z kolektora dotyczącymi zbiorów. Ponadto, jeśli użytkownik doda do bazy informacje na temat swoich kontrahentów, uzyska możliwość ręcznego wprowadzania danych dotyczących rozchodów. Dane w Magazynie prezentowane są w zestawieniach rocznych lub dla poszczególnych dni w których dokonywane były zbiory.


Kadry

Plantator - kadry
Część Kadry pozwala na wprowadzanie do bazy informacji na temat zatrudnionych pracowników, formie i wymiarze zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Dane te wprowadza się do aplikacji ręcznie i można je w dowolnym momencie zmienić.


Finanse

Plantator - finanse
Część Finanse udostępnia szczegółowe dane dotyczące każdego z pracowników takie jak ich zarobki oraz wypłacone zaliczki, co pozwala na kontrolę rozliczeń między pracodawcą a zatrudnionymi. Zestawienia mogą być prezentowane w postaci sumarycznych lub szczegółowych danych dla każdego pracownika. Należności naliczane są zarówno na podstawie danych zebranych za pomocą kolektora (ilość zarejestrowanych dla danego pracownika skrzynek i waga urobku) jak i wprowadzonych do bazy ręcznie.


Instalacja

Aplikacja Plantator – zarządzanie danymi, wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework 4.0, Windows Installer 4.5 oraz darmowego aparatu bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express Edition. Opis instalacji wszystkich niezbędnych rozszerzeń oraz aplikacji, zamieszczono w szczegółowych instrukcjach.

Instalacja
Instalacja NET Framework 4.0
Instalacja Windows Installer 4.5
Instalacja SQL Server 2008 R2 SP2 Express
Wszystkie instrukcje w jednym pliku


Wersja demo

Wersja demo jest w pełni funkcjonalną aplikacją z zablokowanym zapisem wprowadzonych zmian do bazy danych. Przy czym aplikacja pracuje z przykładowymi danymi pobieranymi z bazy testowej. Wersja demo daje możliwość zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami wersji komercyjnej. Plantator – zarządzanie danymi w wersji demo, można pobrać jako archiwum z linka:

Plantator-demo.zip [1,5 MB]


Zakupy

Celem zakupu wersji komercyjnej prosimy o kontakt:

email : bexlab@bexlab.pl
tel. kom.: 512-019-590

Leave a Reply