Posts tagged ‘QTDIR’

Konfiguracja Qt4

Poprawna konfiguracja biblioteki Qt4 wymaga wykonania kilku wpisów do zmiennych środowiskowych. Continue reading ‘Konfiguracja Qt4’ »