Posts tagged ‘GNU Compiler Collection’

GCC (GNU Compiler Collection) – Jak zainstalować

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wpisz komendę:

sudo apt-get install libtool