Posts tagged ‘Apache Ant’

Instalacja Apache Ant Linux Kubuntu 15.04

Otwórz konsolę w systemie Linux a następnie wprowadź sekwencję komend:

sudo apt-get install ant

Następnie dla sprawdzenia poprawności instalacji, wpisujemy:

ant -version

Jeśli wszystko jest w porządku, to otrzymamy odpowiedź:

Apache Ant(TM) version 1.9.4 compiled on January 27 2015

Uwaga ! Apache Ant potrzebuje zainstalowania Java Oracle JDK 7.