Wstęp

Najwyższy czas rozpocząć przygodę z PHP. Na początek należałoby zainstalować kilka elementów by zbudować sobie podstawowe środowisko pracy. Wymagam do bezstresowej pracy możliwości pracy lokalnej, dobrego i darmowego edytora oraz co bardzo istotne dla mnie debuggera w środowisku graficznym. Po przeszukaniu internetu, wybrałem następujące aplikacje:

XAMPP dla systemu operacyjnego Windows w wersji 1.8.2 [ download ]

NetBeans IDE dla systemu operacyjnego Windows w wersji 7.3.1 [ download ]

Xdebug dla systemu operacyjnego Windows w wersji 2.2.3 [ download ].
UWAGA: link wskazuje na plik debuggera dla systemu operacyjnego Windows dla wersji PHP 5.4.16. Plik debuggera będzie współpracował z powyższym XAMPPem oraz NetBeansem.

Wszystkie aplikacje należy pobrać a następnie zainstalować. Instalowałem w kolejności: XAMPP, NetBeans oraz xDebug. Pokrótce postaram się omówić bardzo przydatny mechanizm Virtual Host oraz podpięcie do XAMPP, NetBeans debuggera xDebug. Poniżej linki do poszczególnych opisów:

Jak utworzyć nowy Virtual Host
Jak zainstalować i skonfigurować debugger xDebug

Leave a Reply