Virtual Host

Przed przystąpieniem do utworzenia nowego hosta wirtualnego, należy zainstalować XAMPP w wersji 1.8.2 dla systemu Windows. Opis ten dotyczy wyłącznie wersji XAMPP 1.8.2. Link do odpowiedniej wersji XAMPPa znajduje się we [ wstępie ] do zabawy z PHP. Na początek przydałby się mechanizm stosowania krótkich linków, które są zdecydowanie przyjemniejsze niż tasiemce na 200 znaków. Stąd pomysł by właśnie tym tematem rozpocząć cykl postów na temat PHP. Więc zacznę od początku.

Stworzyłem projekt PHP w edytorze NetBeans. Nie chcę przechowywać projektów w katalogu instalacyjnym XAMPP. W moim wypadku to: c:\xampp\htdocs\, bo jeśli odinstaluję XAMPP, to może zdarzyć się, iż stracę zapisane tam projekty. W związku z tym posiadam własny katalog z projektami: d:\Projects\PHP\.

Wpierw trzeba dodać odpowiedni wpis w pliku hosts w katalogu:

c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Plik hosts należy otworzyć do edycji na prawach administracyjnych. Można wykorzystać do edycji aplikację systemową notepad. W tym celu klikamy w przycisk START systemu Windows, wchodzimy do akcesoriów i klikamy prawym przyciskiem myszki w aplikację notepad. Pojawi się menu kontekstowe w którym wybieramy opcję: „Uruchom jako administrator”. Zmieniamy typ plików na „Wszystkie” i przechodzimy do szukanego katalogu. Otwieramy plik hosts a następnie dopisujemy na końcu tego pliku zaraz pod linią „127.0.0.1 localhost” wpis jak poniżej:


127.0.0.1     test.localhost

Następnie zapisujemy i zamykamy plik o nazwie hosts.

Przechodzimy do nastepnego pliku o nazwie:

c:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

i sprawdzamy czy występuje wpis: „NameVirtualHost *:80”. Wpis ten może być zakomentowany. Jeśli tak jest, to odkomentuj go. Na końcu tego pliku dodajemy wpis:


<VirtualHost *:80>
	ServerName test.localhost
	DocumentRoot "d:/Projects/PHP/Test"
	<Directory "d:/Projects/PHP/Test">
		AllowOverride All
		Order allow,deny
		Allow from All
	</Directory>
</VirtualHost>

Teraz przechodzimy do pliku:

c:\xampp\apache\conf\httpd.conf

i znajdujemy w nim następującą sekwencję:


<Directory />
	AllowOverride None
</Directory>

którą zastępujemy poniższą:


<Directory />
	AllowOverride All
	Require all granted
</Directory>

Aktualnie chcąc uruchomić utworzony projekt, wystarczy wpisać w oknie przeglądarki: http://test.localhost/

Leave a Reply