Konfiguracja Qt4

Poprawna konfiguracja biblioteki Qt4 wymaga wykonania kilku wpisów do zmiennych środowiskowych.

Założenia:

 • Zainstalowano bibliotekę Qt SDK for Windows w lokalizacji:
  c:\Qt\static
 • W instalatorze biblioteki Qt SDK for Windows zaznaczono instalację kompilatora GCC (MinGW)

Dla powyższych założeń wpisy do zmiennych środowiskowych powinny wyglądać jak poniżej:

 • PATH
  c:\Qt\static\mingw\bin;c:\Qt\static\qt\bin
 • QMAKESPEC
  win32-g++
 • QTDIR
  c:\Qt\static\qt

Leave a Reply