Wstęp

Do tej pory wykorzystywałem jako narzędzie do pisania programów w C/C++ środowiska firmy Microsoft Visual Studio, począwszy od wersji 2.0 a skończywszy na najnowszej wersji 2010. Cóż Visual Studio ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Jeśli chodzi o mnie to zaliczam się zdecydowanie do zwolenników tego środowiska. Visual Studio jest kombajnem o ogromnych możliwościach, znakomity kompilator C/C++, jednak ta wymagana instalacja pakietów redystrybucyjnych … Nie wszyscy lubią takie kwiaty, że wpierw trzeba zainstalować u klienta szereg plików dll a dopiero wówczas można zobaczyć efekt swej ciężkiej pracy. Może można inaczej podejść do sprawy ? Przykładowo, gdyby tak skompilować aplikację statycznie i klientowi dostarczyć jeden plik wynikowy bez wymaganych szeregu plików dll ? Wiem, niektórzy programiści od razu wzburzą się odnośnie linkowania statycznego. Linkowanie statyczne uchroni od kwiatów typu: ktoś usunął lub jakaś aplikacja podmieniła plik dll na jakiś archaik i nasza aplikacja przestaje w związku z tym uruchamiać się.

W dziale biblioteki postaram się pokazać skąd pobrać potrzebne pliki, jak je zainstalować, skonfigurować, skompilować oraz zintegrować z Visual Studio, Eclipse i QtCreator’em. Moim celem jest pokazanie jak za darmo poskładać z darmowych aplikacji, platform oraz bibliotek środowisko programistyczne do tworzenia profesjonalnych aplikacji w C/C++, dających jako wynik jeden plik wynikowy uruchamiany na komputerze klienta. Dodatkowo kod źródłowy stworzonej aplikacji musi uruchamiać się na platformach: Windows, Linux oraz MAC. To rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią trzymać osobnych źródeł dla różnych platform.

Zajmę się dwiema bibliotekami do projektowania aplikacji w C++. Będą to biblioteki: Qt4 oraz Boost. Biblioteka Qt4 w połączeniu z Boost, daje dobre narzędzie do pisania aplikacji opartych o język C++.

Leave a Reply